• All4Fit Gennep Fitness

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.fitdistrict.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Fit District met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Fit District niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Fit District garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Fit District via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Fit District wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Fit District links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Fit District worden aanbevolen. Fit District aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Fit District niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Fit District behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fit District of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wijzigingen
Fit District behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aanmeldformulieren
Op deze site staat een aantal aanmeldformulieren. Deze zijn puur bedoeld om u te helpen met het verbeteren van uw fitheid, conditie en gezondheid. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Het enige dat gebeurd is: All4Fit belt u op om uit te leggen hoe de desbetreffende actie werkt en maakt een afspraak met u. Door het invullen van één van de formulieren gaat u daarmee akkoord. Na het invullen van een formulier zit u nergens aan vast. U wordt gebeld voor vrijblijvende informatie.

De werkwijze na het invullen van een formulier op de website is als volgt:

 • We bellen u voor meer informatie
 • Indien u geen interesse heeft, laten we het daarbij
 • Indien u wel interesse heeft, maken we een afspraak om te kijken of u geschikt bent om te starten met sporten bij All4Fit.

Daarna helpen we u te starten met sporten

Sporten bij All4Fit is geen garantie tot afvallen. De resultaten verschillen per persoon. Een vereiste is dat u o.a. beweegt tijdens en na de programma's. Het personeel van All4Fit staat voor u klaar om u hierbij te helpen.

All4Fit doet geen garanties tot een exact resultaat. Wel kunnen we melden dat als u de richtlijnen volgt, de kans op afvallen en resultaat het grootst is. Dit soort zaken bespreekt het personeel van All4Fit dan ook met u voordat u van start gaat.

Nieuws

 • Corona Update

  Beste leden, Samen met de rest van de wereld worden we enorm getroffen doo...

  Lees meer
 • Jumping Fitness

  Verbeter je gewicht, verbrand meer vet en verhoog je conditie met Jumping op ...

  Lees meer
Meer nieuws